May labing walong araw ka pa para makapag ipon!!! Ito po ay bukas sa lahat ng nais na lumahok. Isang mapangahas at talaga namang EKsaheradong pagtatangka na lumikha ng isang makabuluhang pagtitipon tipon nating mga bloggers.
oH ano papahuli ka ba kaibigan? sama ka ha.. aasahan namin kayo ;)

May labing walong araw ka pa para makapag ipon!!! Ito po ay bukas sa lahat ng nais na lumahok. Isang mapangahas at talaga namang EKsaheradong pagtatangka na lumikha ng isang makabuluhang pagtitipon tipon nating mga bloggers.

oH ano papahuli ka ba kaibigan? sama ka ha.. aasahan namin kayo ;)